Heks en wiki

de heksen wiki van moonchildren

Heks en wiki – D

Wat is divinatie?

Divinatie is het achterhalen van informatie m.b.t. het verleden of toekomst door te communiceren met het bovennatuurlijke. In de praktijk wordt er vaak om antwoorden gevraagd m.b.t. de (nabije) toekomst. Er zijn veel vormen van divinatie, zoals: wolken lezen, lijnen op het lichaam (bijvoorbeeld hand) lezen , kaartleggingen, Tarotleggingen, Skullscrying, Bone throwing, numerologie, (trance)reizen, dromen lezen en nog veel meer. In de volksmond wordt het ook wel ‘waarzeggen’ genoemd.  

Wat zijn diergeesten?

Diergeesten zijn de geesten van levende of overleden dieren. Vaak werd/wordt een heks geholpen door een of meerdere diergeesten. Het meest bekende beeld dat door de jaren heen geschetst wordt is de samenwerking met de zwarte kat. Vaak wordt er in die context ook gerefereerd naar ‘gezellen’, welke vele vormen kenden zoals: muizen, konijnen of vogels. In sommige verhalen komt terug dat de gezellen zelfs in staat waren om – in opdracht – iemand om het leven te brengen, zoals het verhaal van Elizabeth Francis en haar kat ‘Satan’. Ook nu werken sommige heksen nog samen met diergeesten, van ofwel levende of overledenen dieren. Wil je meer weten over het werken met diergeesten van overleden dieren? Dan kan dat met o.a. de online Bone magic introductie. Wil je liever in een persoonlijke setting aan de slag? Dan kan je hier ook meer over leren in de workshopreeks Bone magic of de heksenopleiding.

Wat is een dissident?

Iemand met andere opvattingen over bijvoorbeeld politiek, geloof of de maatschappij. Vaak ontstaan er o.a. binnen religies substromingen door een dissident die volgers krijgt. Naar een dergelijke groep wordt dan door de oorspronkelijke ‘religie’ gerefereerd als ‘dissidenten’ of ‘ketters’. 

Heks en wiki – E

Wat is Egyptische magie?

Egyptische magie is afkomstig uit de predynastische tijd. Prehistorische inwoners van Egpte geloofden dat er wezens in elke vorm (zowel zichtbaar als onzichtbaar) aanwezig waren in de verschillende ‘lagen’ van de aarde; hemel, lucht, aarde en onderwereld. Deze wezens zouden positief of negatief invloed uitoefenen op individuen en de wereld waarin we leven, wat afhankelijk is van het soort wezen. Binnen de Egpytische cultuur is er een grote samenhang tussen mythologie, het fysieke, het bovennatuurlijke (godheden en wezens), de natuur en magie.

Wat is esoterie?

Esoterie is kennis die alleen beschikbaar is voor ‘ingewijde mensen’ binnen een besloten groep. Vaak wordt binnen de hekserij en alchemie, maar ook daarbuiten, zo’n besloten groep een ‘esoterische groep’ genoemd. Deze leden moeten aan bepaalde (selectie)criteria voldoen. Bijvoorbeeld: een bepaalde familie (komaf) hebben, status / rang, geloofsovertuigingen, zelfde visie, enz. en mogen niets of maar bepaalde informatie naar buiten brengen. Om deze kennis te bewaken moeten leden dan ook vaak een toelatingsproces doorlopen en krijgen een inwijding verdienen voor ze bepaalde kennis krijgen. In veel gevallen is er ook sprake van hiërarchie binnen deze groepen, pas als je een bepaalde status hebt krijg je weer toegang tot ‘meer’ informatie.

Wat is exoterie?

Exoterie is het tegenovergestelde van esoterie. Er wordt naar exoterie gerefereerd als het gaat om kennis die voor buitenstaanders toegankelijk is. Exoterische groepen delen informatie ook buiten de groep.

Wat is erfelijke hekserij?

Erfelijke hekserij is de benaming voor de overtuiging dat informatie met betrekking tot hekserij die binnen een familie, van generatie tot generatie is overgedragen.

Online zie je weleens discussies m.b.t. dit onderwerp. Dat komt omdat de overtuigingen rondom erfelijke hekerij uiteenlopen. Waarbij grofweg een tweedeling bestaat. Voorstanders hebben de overtuiging dat ‘moderne hekserij’ niet ‘nieuw’ is, maar binnen de familie is overgedragen. Waar de tegenstanders overtuigd zijn dat dit niet zo is – en geloven dat ‘moderne hekserij’  vooral gebaseerd is op een spiritueel verleden.

Heks en wiki – F

Wat is feministische hekserij?

Feministische hekserij is een vorm van hekserij waarin feminisme, contact met godinnen en de natuur centraal staat. Vaak wordt de visie vergezeld door bepaalde politieke en maatschappelijke standpunten of overtuigingen. De werkwijze, gebruiken, visies en (meestal de inhoud van) riten worden ook feministisch benaderd – en zijn op deze visie afgestemd. Feministische heksen hebben net als vele andere spirituele stromingen, het beeld dat alles met elkaar verbonden is, waaronder de Godin die communiceert met – en een link is tussen – mens en natuur. 

Een speerpunt binnen de feministische hekserij is het verzet tegen het Patriarchaat (maatschappijvorm waarin mannen een dominante rol spelen), zowel m.b.t. verleden als heden.

Volg ons op