Heks en wiki

de heksen wiki van moonchildren

Heks en wiki – J

Heks en wiki – K

Wat is Keltische magie?

Keltisch refereert naar de inheemse bevolkingsgroepen van Noordwest Europa. Er is weinig bekend over de Kelten omdat er weinig literatuur is teruggevonden in deze regio. De informatie die wel over hen bekend is, werd geschreven door Griekse schrijvers. Hierin vermeldde zij o.a. dat er sprake was van mensenoffers. Hoewel er archeologische vondsten zijn gedaan blijft er veel onbekend. De Kelten werkten bijvoorbeeld niet met permanente tempels, veel van wat wel gevonden is, is juist teruggevonden in natuurlijke gebieden. Van Druïden (Keltische priesters), werd geloofd dat zij de aanbidding van de goden reguleerden. Gezegd wordt dat de  Druïden de offers voor de goden ten uitvoer brachten. Waarom er weinig gevonden wordt over Kelten en Keltische magie is met name te danken aan de cultuur. Kennis werd in de cultuur namelijk hoofdzakelijk mondeling overgedragen.

Wat is de Kaballa?

De Kaballa is een vorm van Joodse mystiek, welke is ontstaan in het twaalfde-eeuwse Europa. Kaballisten zagen zichzelf echter niet als mystici, het waren vooral predikers en theologen. Samengevat is het gedachtengoed / de interpretatie van het heilige schrift: ongehoorzaamheid brengt de mensheid tot val. Ongehoorzamen zouden geen goddelijke genade krijgen. Het doel van de Kaballa was om mensen te herenigen met het goddelijke. Het universum beslaat volgens de Kaballisten op hetzelfde moment verschillende niveaus van realiteit. Zij geloven dat door te mediteren in de sefiroth, contact gelegd kan worden met het grotere geheel – waardoor een individu dichter bij god kan komen. 

Wat is een ketter?

Een ketter is iemand die qua spirituele geloofsovertuiging afwijkt van dat wat gebruikelijk is – en wordt ook wel een afgevallene genoemd. Heksen waren voor de Christelijke kerk bijvoorbeeld ketters – en werden daarom gezien als misdadigers. 

Heks en wiki – L

Volg ons op