Heks en wiki

de heksen wiki van moonchildren

Heks en wiki – M

Wat is magie?

Magie wordt gezien als het samenwerken met – of hulp vragen aan – het bovennatuurlijke om zo de fysieke realiteit te manipuleren. Door de jaren heen heeft het woord – grotendeels door religies – een negatief imago opgebouwd. Religies gebruik(t)en magie als verzamelnaam voor afwijkende spiritualiteit.

Mythen

Verzamelnaam voor verhalen binnen een cultuur die waarheden bevatten, betekenisgevende en/of leerzame boodschappen, waarin vaak; een god, held of wezen de hoofdrol speelt in een (fictief) verhaal.

Waar komt het woord magie vandaan?

Het woord magie is afgeleid van het Griekse woord ‘mageia’, wat op zijn beurt weer afgeleid is van het woord ‘magoi’. De Magoi waren een Perzische kaste met priesters, zij bestudeerde divinatie en astrologie. 

Heks en wiki – N

Wat is new age?

New age is een moderne spirituele stroming waarin meerdere theoriën, profetiën, spirituele gebruiken en overtuigingen zijn samengebracht. Tegenwoordig wordt er heel veel ‘new age’ genoemd, maar als we het puur over ‘de new age beweging’ hebben, afkomstig uit Amerika (1971), dan wordt vooral gerefereerd naar de beweging die maatschappelijke verandering wil realiseren, met als uitgangspunt de verandering in het (spirituele) bewustzijnsniveau van mensen. Bij het gedachtengoed van de New Age hoort dat natuur en mens gelijke zijn van elkaar – en elkaar kunnen versterken. Op het niveau van het universum geloofd New Age dat ons bewustzijn zal veranderen. We luiden volgens hen de tijd in van overvloed en spirituele verlichting. Dit zou gepaard gaan met de begeleiding van gevorderde / spirituele wezens. 

Heks en wiki – O

Wat is een orakel?

Een orakel is de term die gebruikt wordt voor een individu die de toekomst voorspelt door een godheid, geest of andere bovennatuurlijke bron raad te plegen. Dit doet hij of zij vaak in opdracht van iemand die advies zoekt m.b.t. een specifieke situatie.
Het woord orakel kan staan voor zowel de persoon, plek als het proces van deze boodschap krijgen. In uiteenlopende culturen en tijden zijn veel methoden voor orakelen toegepast. Zo werd er letterlijk om advies of voorspellingen gevraagd aan een orakel (persoon), maar ook beweging van bladeren gelezen, werden er botten verwarmd om de scheuren die ontstonden te lezen,  geobserveerd hoe objecten die geplaatst werden in een omgeving reageerden en zelfs dieren vergiftigd om te kijken of zij zouden herstellen of doodgaan. In alle gevallen is het doel voorspellingen en / of antwoorden te krijgen. 

Orakelen is dus niet beperkt tot mondelinge overdracht. Een van de vormen waar ik zelf graag mee werk is Bone throwing.

Volg ons op