Heks en wiki

de heksen wiki van moonchildren

Heks en wiki – P

Wat is Paganisme?

Paganisme is een verzamelnaam voor verschillende religieuze stromingen, welke gemeenschappelijke kenmerken hebben. Het woord Paganisme wordt ook wel heidendom genoemd. Het woord Pagan is afgeleid van Paganus, wat refereerde naar een individu (bewoner van het platteland) die het geloof van het lokale land aanhing. Een van de belangrijkste overeenkomende kenmerken is dat de natuur als heilig gezien wordt. Onder paganistische religies vallen globaal religies die niet op de bijbel gebaseerd zijn – en geloofden in meer dan een godheid (Polytheïstisch). Als gerefereerd wordt naar het vroegere heidendom / Paganisme wordt, als het gaat om West-Europa, gerefereerd naar met name religies van Keltische, Slavische of Germaanse oorsprong.

 

Heks en wiki – Q

Heks en wiki – R

Wat betekent 'reizen' in de hekserij?

Reizen wordt gezien als een vorm van communiceren met de spirituele wereld / het bovennatuurlijke. Een reis is het in trance-achtige staat binnenkrijgen van beelden, gevoelens, geluiden en / of andere sensaties, met het doel: antwoord, advies, hulp of inzicht te krijgen van de ‘spirituele wereld’. 

Wat is een religie?

Een religie wordt gezien als het aanbidden van een bovennatuurlijke ‘goede’ godheid. Kenmerkend is vaak de scheidingslijn tussen goed en kwaad / fout – en het hanteren van dezelfde set met regels, rituelen en / of geloofsgebruiken. Mensen binnen een religie geloven in hetzelfde gedachtegoed / dezelfde godheid. Voorbeelden van een religie zijn het Christendom en Boeddhisme. 

Wat is een ritueel?

Een ritueel is het aanroepen van een komisch proces vanuit de fysieke wereld. Een ritueel helpt de scheiding tussen de fysieke wereld – en bovennatuurlijke – (tijdelijk) te vervagen. Waarbij / waardoor hulp gevraagd kan worden aan het bovennatuurlijke. Er zit een groot verschil in het soort rituelen, zo kan een ritueel een kaars branden zijn, maar bijvoorbeeld ook het offeren van dieren om een doel te bereiken. Aan rituelen hangen daarom normen, waarden en geloofsovertuigingen vast. In de praktijk zie je daardoor vaak wrijving tussen (sub)culturen die andere rituelen beoefenen en / of overtuigingen hebben. 

Wat zijn runen?

Runen zijn een middel om te divineren  (toekomst te voorspellen door vragen te stellen aan het bovennatuurlijke), net als bijvoorbeeld het Tarot of Bone throwing. Specifiek voor divineren met runen geldt dat er weinig teruggevonden kan worden over de toepassing m.b.t. divineren.

Het aantal runen in een set varieert, er zijn verschillende varianten van runenrekens bijvoorbeeld: 16, 24  (Elder Futhark) en 29 /33 (Angelsaksisch) stuks runen.

Op de runen staan symbolen die o.a. kunnen refereren naar dieren, getijden, symbolische voorwerpen, bomen, emoties en uitkomsten alle runen hebben symbolische betekenis. Er zijn ook varianten waar enkel (Latijnse) letters op staan, waarvan bij het lezen, als dit passend was, bijvoorbeeld een s een z mocht zijn en andersom.

De runen worden gegooid en vervolgens wordt de samenhang tussen runen geïnterpreteerd door de ‘lezer’. In sommige moderne vormen wordt daarbij gewerkt met een mat met cirkels, aan de ringen in, tussen en buiten de cirkels wordt dan een specifieke betekenis gegeven, weke gepaard gaat met de interpretatie van de runen zelf. 

Runen kunnen o.a. gemaakt zijn van kartonnen stukken, stenen, botten en hout. Het belangrijkste voor optimaal resutaat is dat de lezer affiniteit heeft met het gekozen materiaal. 

Volg ons op