Heks en wiki

de heksen wiki van moonchildren

Heks en wiki – V

Wat is Voodoo?

Voodoo betekent in de Fon taal van Dahomey ‘goden’. Als er gerefereerd wordt naar Voodoo dan denken mensen vaak aan ‘Voodoo poppetjes’, waarbij mensen met naalden of andere middelen iets aangedaan kan worden, maar Voodoo staat voor veel meer. Voodoo kan evengoed voor goede intenties ingezet worden, in dit versimpelde voorbeeld zou het poppetje bijvoorbeeld ook vertroeteld kunnen worden.

Voodoo is ook de naam voor een religie, welke in het leven geroepen is als antwoord op de inhumane slavernij.  

Binnen Voodoo worden voorouders aanbeden en worden er rituelen uitgevoerd waarbij mensen bezeten raken (door een engel / goddelijkheid). Deze bezetenheid wordt bewust aangeroepen en hier worden door de leider van het ritueel offers voor gemaakt aan de betreffende engel. In Voodoo wordt geloofd dat een mens een extra ziel krijgt, namelijk die van de aangeroepen engel. Deze engelenziel neemt plek in het hoofd van het individu. Door het ritueel wordt een permanente band aangegaan met de engelenziel in ruil voor offers, wat o.a. levende dieren kunnen zijn. In ruil voor de offers zal de engelenziel het individu beschermen in zijn fysieke leven.

Wat is vroegmoderne hekserij?

Vroegmoderne hekserij is een periode waar naar gerefereerd wordt (1450-1750) waarin de visie op hekserij veranderde (van kwaad tot erger) door toedoen van theologen en de Christelijke kerk. De Christenen geloofden in het goed en het kwaad. Vanuit die visie werd het beeld geschetst dat heksen slecht waren en samen zouden werken met de duivel. Heksen zouden verantwoordelijk zijn voor alle slechte (onverklaarbare) dingen die gebeurden.

Heks en wiki – W

Wat is witte magie? (Persoonlijk geloof ik niet in deze terminologie.)

Witte magie is volgens velen een soort magie die niet gebruikt kan worden voor het kwaad, maar ook witte magie kan destructief zijn. Als de term witte magie genoemd wordt, dan wordt vaak gerefereerd naar magie inzetten met als doel: helen, genezen, verzachten, bescherming, voorspoed en / of geluk toewensen. 

Waarom ik het niet eens ben met deze terminologie? Of je nu een sticker wit of zwart plakt, magie is altijd een vorm van manipulatie. Laat ik het uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld: 

Als je een ander voorspoed toewenst met ‘witte magie’, dan kan je daar een ander enorm mee schaden. Misschien niet zo bewust als met zwarte magie, maar je doet het toch. Stel dat je een vriend toewenst dat hij een baan krijgt, terwijl er ook een ander solliciteert die op het punt staat zijn huis kwijt te raken. Je vriend krijgt de baan, maar de ander raakt zijn huis kwijt. Is dat dan witte magie?

Er ligt een familielid in kritieke toestand in het ziekenhuis op het IC, je wenst om genezing. Je verzoek wordt vervuld, waardoor hij uren langer een plek bezet houdt, maar het IC ligt vol. Helaas krijgt een ander hierdoor niet op tijd zijn behandeling en komt te overlijden. Is dat witte magie?

Alles heeft consequenties. Alles heeft een balans, ook wit en zwart, zowel binnen onszelf, onze gedachten en emoties, als binnen de magie. We kunnen nooit alleen liefde / wit zijn, omdat we zelf ook niet puur bestaan uit liefdevolle gedachten. Mensen die dit wel claimen vertrouw ik persoonlijk niet. 

Wat is Wicca?

Wicca is een moderne spirituele stroming, een die te uitgebreid is om in een kort kopje toe te lichten. Via deze link kan je meer te weten komen over Wicca

Heks en wiki – X

Volg ons op